Categoriearchief: Informatie

Algemene informatie

Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

Nieuwsbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid           | 01-07-2019

Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de Wet gemeenten schuldhulpverlening.

Mensen met schulden zijn nu vaak veel tijd kwijt met het op orde brengen van de administratie. Na de wetswijziging mogen hulpverleners zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over inkomen en vermogen. Uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt altijd doelgericht en zorgvuldig, met inachtneming van de privacyregels. Gemeenten moeten daarom bij de start van een schuldhulpverleningstraject een beschikking afgeven met daarbij een plan van aanpak. Iemand met schulden weet daardoor waar hij aan toe is. Ook is dan helder welke gegevens de gemeente gebruikt. Veel gemeenten werken al op deze wijze.

bron: www.rijksoverheid.nl

Geldzorgen? SchuldHulpMaatje helpt al 5 jaar in Purmerend , nu ook in Beemster!

Samen lukt ‘t, dat is waarin ze geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. De maatjes doen dat.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Lang niet altijd ‘eigen schuld…’ . Een scheiding, ziekte of ontslagronde kan er zomaar voor zorgen dat de schulden zich rap opstapelen. En wat doe je dan, als steeds je geld op is voor de maand voorbij is?

Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp of helemaal niet. SchuldHulpMaatje zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten  te helpen. Begeleiding om anders met je geld om te gaan en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Aan de begeleiding door een maatje zijn geen kosten verbonden. Het doel is om toenemende geldzorgen en schuldenproblematiek aan te pakken.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Naastenliefde is de basis en en het evangelie is de inspiratiebron. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen kan rekenen op de steun van onze schuldhulpmaatjes. Zonder kosten, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

In Purmerend is SchuldHulpMaatje nu vijf jaar actief. Door een samenwerking van de lokale kerken, waaronder ook de Protestantse Gemeente Beemster, is de afdeling opgericht.De maatjes van deze afdeling komen uit Purmerend, en nu ook uit Beemster. Deze vrijwilligers worden getraind en scherp gehouden volgens een landelijk trainingsprogramma van SchuldHulpMaatje Nederland. In 2018 kreeg een groot aantal mensen hulp van de ruim 20 gecertificeerde maatjes en zijn 31 nieuwe aanvragen in behandeling genomen. De aanpak van SchulHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

Geldzorgen? Het is niet nodig om alleen te blijven tobben. Zoek een maatje, dat helpt!

Contact: 06 20464700; www.shmpurmerend.nl