Categoriearchief: Nieuws

Algemene nieuws

Geldzorgen? SchuldHulpMaatje helpt al 5 jaar in Purmerend , nu ook in Beemster!

Samen lukt ‘t, dat is waarin ze geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. De maatjes doen dat.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Lang niet altijd ‘eigen schuld…’ . Een scheiding, ziekte of ontslagronde kan er zomaar voor zorgen dat de schulden zich rap opstapelen. En wat doe je dan, als steeds je geld op is voor de maand voorbij is?

Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp of helemaal niet. SchuldHulpMaatje zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten  te helpen. Begeleiding om anders met je geld om te gaan en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Aan de begeleiding door een maatje zijn geen kosten verbonden. Het doel is om toenemende geldzorgen en schuldenproblematiek aan te pakken.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Naastenliefde is de basis en en het evangelie is de inspiratiebron. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen kan rekenen op de steun van onze schuldhulpmaatjes. Zonder kosten, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

In Purmerend is SchuldHulpMaatje nu vijf jaar actief. Door een samenwerking van de lokale kerken, waaronder ook de Protestantse Gemeente Beemster, is de afdeling opgericht.De maatjes van deze afdeling komen uit Purmerend, en nu ook uit Beemster. Deze vrijwilligers worden getraind en scherp gehouden volgens een landelijk trainingsprogramma van SchuldHulpMaatje Nederland. In 2018 kreeg een groot aantal mensen hulp van de ruim 20 gecertificeerde maatjes en zijn 31 nieuwe aanvragen in behandeling genomen. De aanpak van SchulHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

Geldzorgen? Het is niet nodig om alleen te blijven tobben. Zoek een maatje, dat helpt!

Contact: 06 20464700; www.shmpurmerend.nl 

SHM Purmerend wint 500€ bij het Lokaal Compliment

Op 11 december werd de winnaar van het Lokaal Compliment 2014 door wethouder Geoffrey Nijenhuis bekendgemaakt. Ieder jaar reikt de gemeente deze vrijwilligersprijs van 1000 euro uit aan een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de Purmerendse samenleving. Daarnaast zijn er 2 extra prijzen van 500 euro beschikbaar gesteld door het Coöperatiefonds van Rabobank Waterland en woningcorporatie Intermaris.

complimentLokaal compliment 4 A Jan

Meer dan vijftig initiatieven deden dit jaar een gooi naar het Lokaal Compliment 2014. Het thema van dit jaar was ’Beter voor elkaar’. Alleen organisaties die zich inzetten voor het versterken van de sociaaleconomische kansen van mensen in Purmerend kwamen in aanmerking voor de prijs.

Uit de vele aanmeldingen waren negen genomineerden gekozen, die donderdag in Wijkplein Where een stem van het publiek probeerden te winnen. Dit deden ze aan de hand van een korte ’pitch’ waarin de kernpunten van de organisatie nog eens werden genoemd. ,,Stem met je hart”, was de boodschap van wethouder Geoffrey Nijenhuis.

De eerste extra prijs van € 500, beschikbaar gesteld door RABO bank, was voor Stichting SchuldHulpMaatje Purmerend. De volgende extra prijs, beschikbaar gesteld door Intermaris, was voor Repair Café. Zij repareren kapotte apparaten. De eerste prijs, uitgereikt door de Gemeente Purmerend, was voor de avondschool De Sprankel. De Sprankel bied onderwijs voor kwetsbare volwassenen, laaggeschoolden en mensen met een verstandelijke beperking.

DSC05094 DSC05091

De eerste certificaten zijn uitgereikt!

Twaalf SchuldHulpMaatjes kregen afgelopen woensdag van wethouder Berent Daan een officieel certificaat in het stadhuis van Purmerend.  Dit certificaat hebben zij verdiend hebben met een opleiding tot maatje. Als SchuldHulpMaatje krijgen zij te maken met de financiën van iemand anders, en daar kun je niet zorgvuldig genoeg mee omgaan. Hetzelfde geldt voor de cliënt die het moeilijk heeft met zijn situatie. Daarom hebben de  maatjes eerst een driedaagse training gevolgd en met succes afgerond.

DSC04227Op de foto zie u de geslaagde maatjes en een de bestuursleden.

SchuldHulpMaatje binnenkort van start in Purmerend

PURMEREND – In navolging van 60 andere gemeenten in Nederland start in januari 2014 ook in Purmerend een  Schuldhulpmaatje organisatie.  SchuldHulpMaatje Purmerend is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Purmerend en Beemster. Twaalf vrijwilligers zijn inmiddels opgeleid en gecertificeerd als Schuldhulpmaatje.  Gezinnen of individuele personen met financiële problemen kunnen ondersteund en begeleid worden door een maatje.   Schuldhulpmaatje is een organisatie die hulp verleent aan  iedereen die dat nodig heeft en wil. De Purmerendse Stichting werkt samen met de overkoepelende landelijke Schuldhulpmaatje organisatie ( www.schuldhulpmaatje.nl )

 Initiatiefnemer voor SchuldHulpMaatje is Jan Schuuring, Vanuit zijn werk heeft hij ook gezien hoe mensen in de financiële problemen kwamen en daar zonder hulp niet meer uit konden komen. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan, heeft hij het initiatief genomen om de gezamenlijke kerken in Purmerend bijeen te krijgen voor zijn plan.  Dat lukte. Het initiatief werd breed gedragen, ook vanuit de Beemster. Vijf kerken ondertekenden de intentieverklaring die leidde tot het opzetten van een Schuldhulpverleningsorganisatie in Purmerend.

Op 8 augustus werd de Stichting SchuldHulpMaatje Purmerend opgericht. Jan Zwart werd voorzitter, Annemiek Nuijens secretaris en Bert Bouma penningmeester. Het bestuur worden verder ondersteund door Anne Muis en Gert-Jan den Otter. Schuldhulpmaatje heeft de instemming van de Gemeente Purmerend en is reeds bij veel lokale hulpverlenende organisaties en instanties bekend.

Om als schuldhulpverleningsorganisatie actief te kunnen zijn, is Schuldhulpmaatje Purmerend financieel grotendeels afhankelijk van subsidies en giften. Gelukkig zijn er instellingen en bedrijven die door middel van subsidie hieraan bijdragen.  Schuldhulpmaatje heeft een ANBI-status, dit betekend dat giften van de belasting aftrekbaar zijn. Alle werkzaamheden worden onbezoldigd verricht. Er zijn voor de cliënten geen kosten

Als u ook  geïnteresseerd bent om schuldhulpmaatje te worden  dan kunt u zich voor de opleiding in 2014 aanmelden.  Maar ook als u zich op en andere manier wilt inzetten voor de Stichting  Schuldhulpmaatje Purmerend , bijvoorbeeld als fondsenwerver, kunt u zich  hier aanmelden.