Interview met Jan Schuuring, Coördinator SHMPurmerend.

jan schuuringJan Schuuring is sinds 2012 betrokken bij het oprichten van Schuldhulpmaatje Purmerend. Jan is een actieve 65er, die zich met verve vrijwillig inzet voor de groeiende groep mensen met financiële problemen.  Hij is de coördinator van een groep schuldhulpmaatjes die zich inzetten in de regio Purmerend. Nu er binnenkort een nieuwe groep schuldhulpmaatjes zal worden getraind is dit een mooi moment om eens stil te staan de werkzaamheden van Jan als coördinator.

Hoe ben je ertoe gekomen om je te gaan inzetten voor Schuldhulpmaatje te Purmerend?

Eigenlijk is mijn belangstelling voor het werk van de schuldhulpverlening ontstaan, doordat een collega van mij als schuldhulpverlener actief was. Zelf kom ik uit de financiële wereld. Eén van mijn functies binnen de bank is o.a. bij de afdeling bijzondere kredieten geweest. De afdeling waar vanuit zakelijke relaties waarvan het krediet extra begeleiding nodig heeft, begeleid worden. Het interessante en ook bevredigende van dit werk was, dat je samen met de cliënt de problemen op financieel gebied, waardoor deze ook waren ontstaan, door een stringente begeleiding en advies het bedrijf weer financieel gezond te krijgen. Eigenlijk vond ik het vanzelfsprekend om, toen ik stopte met werken mij aan te melden als vrijwilliger bij de schuldhulpverlening. Via internet heb ik mij aangemeld bij Schuldhulpmaatje. In Purmerend was nog geen afdeling van Schuldhulpmaatje actief. Daar de achtergrond en de organisatie van Schuldhulpmaatje mij aan sprak heb ik het initiatief genomen om ook in Purmerend een Schuldhulpmaatje organisatie op te zetten.

Wat houdt dat precies in Coördinator zijn?

Als coördinator begeleid ik zelf geen cliënten. Een belangrijk onderdeel van je functie is het voeren van de intakegesprekken met mensen die in de schulden zitten of op andere wijze financiële problemen hebben. Op basis van wat er in zo’n gesprek aan de orde is gekomen wordt aan een maatje gevraagd of hij of zij de begeleiding van een cliënt op zich wil nemen. Daarnaast worden overleggen en trainingen georganiseerd.

Waar bestaat de hulp uit die deze organisatie biedt, en kan je iets vertellen over de doelgroep die zich aanmeld?

Ja, waar bestaat de hulp uit? Belangrijk is, om in eerste instantie inzicht te krijgen in de financiële situatie van de cliënt en wat de schulden zijn. Vaak is het ook nodig de hele financiële administratie op orde te brengen. Wordt en is alle post wel geopend? Is het mogelijk om afspraken te maken met schuldeisers of zijn de problemen al zo groot, dat bijvoorbeeld professionele hulp moet worden ingeschakeld. In Purmerend bijvoorbeeld Activa. Het kan natuurlijk ook zijn, dat je constateert dat er ook nog andere problemen spelen dan alleen financiële en er dus eventueel andere hulpverleningsorganisatie zouden moeten worden ingeschakeld. Er wordt denk ik gauw gedacht dat mensen die financiële problemen hebben niet met geld kunnen omgaan of een heel klein inkomen hebben. De praktijk wijst echter anders uit.

De vraag om iets te vertellen over de doelgroep is moeilijk te beantwoorden. Ik denk niet en eigenlijk weet ik dit wel zeker, dat er geen specifieke doelgroep is. Ik wil het er eigenlijk bij laten, door te zeggen, dat de problematiek waar schuldhulpverlening mee te maken krijgt, door alle lagen van de bevolking loopt.

Wat vindt je leuk aan het betrokken zijn bij schuldhulpverlening?

Ik weet niet of je van leuk kunt spreken. De vraag is , wat kan je voor een ander betekenen. Je kan in de maatschappij niet langs elkaar heen leven. Je mag best zorg om je mede mens hebben. Ieder heeft wat dat betreft zijn of haar talenten. Ik vind het plezierig om met mensen om te gaan. Zowel in mijn werkzame leven en daarnaast de bestuurlijke functies die ik heb vervuld, heb ik altijd veel contact met mensen van verschillende achtergrond gehad. Dat heb ik altijd als heel plezierig en verrijkend ervaren. Nu, bij Schuldhulpmaatje, hoe verschillend de mensen ook zijn  waar ik mee in contact kom en ook de problemen waar je dan mee geconfronteerd wordt, geeft het mij een goed gevoel dat ik er voor anderen kan zijn.

Wat kan jij mensen als tip meegeven die merken dat ze er zelf financieel niet helemaal uit komen?

Schuif de problemen niet voor je uit, maar probeer hulp te krijgen. Hoe eerder je inzicht krijgt in je eigen financiële situatie hoe eerder je wellicht maatregelen kunt nemen om echte financiële problemen te voorkomen.

Maak een overzicht van je inkomsten, alle vaste lasten en kosten voor levensonderhoud.

Vraag tijdig hulp als blijkt dat het financiële plaatje niet sluitend te krijgen is.