SchuldHulpMaatje Purmerend actief dankzij Oranjefonds en Bim Bam

 Via Schuldhulpmaatje worden mensen die in ernstige financiële problemen zijn of dreigen te komen intensief begeleid en ondersteund door goed getrainde vrijwilligers, de maatjes. De landelijke organisatie is pas in 2010 opgericht en heeft nu al lokale stichtingen in meer dan 60 plaatsen. Nog onlangs kreeg zij veel publiciteit toen koning Willem-Alexander als beschermheer van het Oranjefonds SchuldHulpMaatje in Midden-Delfland bezocht. Vooral dankzij een subsidie van € 30.000 van ditzelfde fonds kon ook de in Purmerend opgerichte stichting beginnen; samen met een aanzienlijke bijdrage van de stichting Bim Bam (van de huis-aan-huis kledinginzameling in de bekende gele zak) en aanmoedigingssteun van woningcorporatie Intermaris en burgerlijke gemeente zorgde dit voor een gezonde financiële basis voor de komende paar jaar. Het werk van bestuur en maatjes is weliswaar voor 100% onbezoldigd, maar aan de vereiste training en jaarlijkse hercertificering van de maatjes zijn aanzienlijke kosten verbonden.

De stichting SchuldHulpMaatje Purmerend is in augustus 2013 opgericht op initiatief van vijf Purmerendse kerken die met elk een afgevaardigde het bestuur vormen. De eerste twaalf maatjes zijn in november opgeleid, kregen in december hun certificaat uitgereikt door wethouder Daan, en konden in januari officieel aan de slag. Op dit moment worden al 15 cliënten begeleid, aangemeld via Caritas, Diaconie, Voedselbank, burgerlijke gemeente of op eigen initiatief. Ook hebben zich al weer 5 nieuwe maatjes gemeld. Een zeer succesvolle start die – helaas – laat zien dat er heel veel te doen is op dit gebied.

001002